Polityka Prywatności

  1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest działalność jednoosobowa pod nazwą Yuliia Boichenko z siedzibą w Warszawie.
  2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
  3. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
  4. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
  5. Podanie Danych przez Kupującego jest dobrowolne lecz niezbędne dla złożenia zamówienia: imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki; adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki; e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia; numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez dostawców).
  6. Kupujący ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub ich zmianę.
  7. Kontakt z Klientem odbywa się w sposób telefoniczny lub za pomocą adresu mailowego.
  8. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich Danych Osobowych prosimy o bezpośredni kontakt e-mail okosales.pl@gmail.com
  9. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), OJ L 119, 4.5.2016, p. 1–88, dalej zwane: „rozporządzenie RODO".
  10. Zasadniczo dane osobowe są przechowywane tylko tak długo, jak to jest konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub ustawowych, dla których zostały one zgromadzone. Dane te zostaną usunięte natychmiast, gdy ich przechowywanie nie będzie konieczne, w celach dowodowych, zgodnie z prawem cywilnym lub w związku z ustawowym obowiązkiem przechowywania danych.