Regulamin sklepu internetowego OkO BH


Niniejszy regulamin określa informację na temat zawierania umów sprzedaży poprzez jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Yuliia Boichenko w Warszawie za pośrednictwem sklepu internetowego oko.bh.pl (“Zwanego dalej Sklepem Internetowym”), oraz obejmuje najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.


REGULAMIN

§1 Definicje
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep - sklep internetowy OkO BH prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym oko.bh.pl.
Sprzedawca - Yuliia Boichenko , z siedzibą w Warszawie, ul. Herbu Oksza, nr 19, lok. 35, 02-495 Warszawa, NIP 5223286102, REGON 527553930.
Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy, dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.
Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wada prawna.

§2 Kontakt ze Sprzedawcą
 1. Adres pocztowy ul Obrzeżna 7A U10, 02-691 Warszawa, Polska.
 2. Adres e-mail: okosales.pl@gmail.com
 3. Telefon: +48 500 667 811

§3 Zawarcie Umowy i Realizacja
 1. Umowa zawierana jest w języku polskim zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 2. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar w polskich złotych, w tym zawierają podatek VAT.
 3. Złożenie zamówienia jest równoważne zawarciu umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 4. Przeglądanie asortymentu sklepu oraz złożenie zamówienia nie wymaga założenia konta, natomiast dla złożenia zamówienia przez Kupującego jest niezbędnym podanie danych osobowych i adresowych Kupującego dla umożliwienia realizacji Zamówienia.
 5. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dokonać następujące czynności: 1) wybór produktu; 2) dodanie do koszyka produktu; 3) wybór sposobu dostawy; 4) wybór sposobu płatności; 4) złożenie zamówienia poprzez użycie przycisku “Zamawiam i płacę” tym samym potwierdzając zamówienie.
 6. W celu złożenia zamówienia koniecznym jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 7. Zawarcie Umowy z Konsumentem następuje w chwili potwierdzenia zamówienia.
 8. Produkt zostanie wysłany wybranym przez Kupującego sposobem dostawy na wskazany przez Kupującego adres.
 9. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
 10. W trakcie składania zamówienia do momentu naciśnięcia przycisku “Zamawiam i płacę” Kupujący ma możliwość modyfikować Zamówienie.
 11. Po podaniu przez Kupującego wszystkich niezbędnych do Zamówienia informacji i potwierdzeniu Zamówienia przyciskiem “Zamawiam i płacę” Kupujący zostanie poinformowany mailowo o zawarciu Umowy oraz dostanie informację dotyczącą Przedmiotu Zamówienia, ilości, sposobu płatności oraz sposobu dostawy.
 12. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędnie podany elektroniczny adres oraz nieodebranie przez Klienta wiadomości z tego powodu.
 13. Termin realizacji zamówień stanowi do 2 dni roboczych, wysyłka towaru następuje najpóźniej następnego dnia roboczego.


§4 Cennik i czas dostawy
 1. Dostawa Towaru możliwa na terenie Rzeczypospolitej Polski oraz poza terytorium kraju.
 2. Czas dostarczenia zależy od operatora jaki zostanie wybrany podczas składania zamówienia:
 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost Kurier 14 zł
 • InPost Paczkomaty 13 zł - paczka czeka w Paczkomacie na odbiór przez 2 dni kalendarzowe. Później otrzymasz powiadomienie o przeniesieniu przesyłki do najbliższego Oddziału InPost. Po upływie 11 dni przesyłka zostanie odesłana do nadawcy. Po 24 godzinach od momentu doręczenia paczki do Paczkomatu otrzymasz powiadomienie SMS i e-mail z przypomnieniem, że na odbiór pozostało już tylko 48 godzin.
 • Międzynarodowa dostawa odbywa się za pomocą firmy kurierskiej FedEx, opłata za dostawę na terenie UE 70 zł.
Płatności są obsługiwane przez system Przelewy24.
Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068§5 Prawo odstąpienia od Umowy
 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie Towaru.
 3. Zwrotu płatności dokonuje się przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji. Termin zwrotu środków może przedłużyć się do 14 dni roboczych.
 4. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Konsument ma prawo poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy.
 5. Konsument z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza bezpośrednimi kosztami odesłania towaru z powrotem do Sklepu.
 6. Zwracany Produkt nie może nosić śladów używania, być uszkodzony, dotyczy także opakowania.
 7. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

§6 Reklamacje
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Konsument ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym.
 2. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od zgłoszenia reklamacji przez klienta.
 3. Reklamacje się składa za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej.
 4. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli produkt sprzedany ma wadę Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad lub żądać usunięcia wady.
§7 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Yuliia Boichenko z siedzibą w Warszawie.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 4. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 5. Podanie Danych przez Kupującego jest dobrowolne lecz niezbędne dla złożenia zamówienia: imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji – niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki; adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) – niezbędny do zaadresowania przesyłki; e-mail – niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia; numer telefonu – niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez dostawców).